Blue Flower

Nabór do programu Trener Osiedlowy

JESTEŚ MŁODY, ENERGICZNY, MASZ POMYSŁ ?  ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY JAKO TRENER OSIEDLOWY

OFERTA PRACY

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od 25.03.2023 do 31.12.2023 jako trenerzy osiedlowi na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia , główne cele i założenia Programu wymienione są poniżej.

Szukamy 35 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

Kandydat powinien być :                                  

 • osobą pełnoletnią
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych   dla dzieci i młodzieży
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami  pedagogicznymi i mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowymi atutami

Ofertę swoją kierujemy zwłaszcza do studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne.

Do dnia 05.03.2023 roku osoby zainteresowane pracą jako trener osiedlowy prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne)
 • pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska, na którym realizowany byłby Program.

Dokumenty można dostarczyć:

-osobiście, pocztą, lub e-mailem  b.zawisza1950@gmial.com ,p.widawski1980@gmail.com   

Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2023 przed Komisją Programu TRENER OSIEDLOWY, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 500 733 600, 602 304 950 lub e-mail.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor Programu Trener Osiedlowy Bogusław Zawisza.

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że jest realizatorem programu Gminy Wrocław na „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży  na terenie Wrocławia w 2023”

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych  i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :

WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE  ( fistball, przeciąganie liny ,bule) 

- WROCŁAWSKIEGO PÓŁMARATONU I MARATONU

- ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM 

 Organizatorzy założyli, że od 29 marca do 22 grudnia 2023 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 35 trenerów osiedlowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo (zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

 Głównymi zadaniami  trenera osiedlowego  są :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych        trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów, rajdów rowerowych 
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań prawdziwego kibica
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. współorganizowanie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE W RAMACH OLIMPIAD  PODWÓRKOWYCH , ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM

W dniu 19 grudnia w kręgielni Bowling Center - Sky Tower odbyły się Mistrzostwa Wrocławia Seniorów Wrocławskiego programu Trener Senioralny i jednocześnie była to ostatnia impreza podsumowująca działania programu Trener Senioralny w 2022 r. W zawodach oprócz sportowej rywalizacji był czas na podzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami przy kawie i herbacie uczestników programu - Pań i Panów Seniorów z realizatorami programu między innymi z Bohdanem Aniszczykiem i Bogusławem Zawiszą.
Całe spotkanie i zawody odbyły się w świątecznej atmosferze i wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe świąteczne koszulki, słodycze a najlepsi w rywalizacji sportowej puchary, medale i dyplomy. Uczestnicy zawodów przekazali na nasze ręce podziękowania za możliwość uczestniczenia już kolejny rok w programie Wrocławski Trener Senioralny i mają nadzieję, że w 2023 roku program będzie kontynuowany.
W turnieju wystartowało 44 zawodników (29 - seniorek i 15 – seniorów}. Zawody rozegrano na dziesięciu torach w dwóch rundach po 10 partii – do punktacji zaliczano najlepszy wynik z dwóch rund. Po 2-godzinnej rywalizacji w wesołej atmosferze zwyciężyła wśród Pań – IWONKA a wśród Panów – STASIU.

WYNIKI TURNIEJU PAŃ
1. IWONA - 127 pkt.
2. ALICJA - 113 pkt.
3. TERESA2 - 106 pkt.
4. ZOFIA - 104 pkt.
5. KRYSTYNA2 - 100pkt.
i jeszcze 20 Pań.

WYNIKI TURNIEJU PANÓW
1. STASIU - 147 pkt.
2. JERZY - 110 pkt.
3. RYSZARD - 108
4. HENRYK - 105 pkt.
5. TADEUSZ - 104 pkt.
6. GRZEŚ - 102 pkt.
i jeszcze 9 seniorów

Wszyscy uczestnicy mistrzostw zostali nagrodzeni okolicznościowymi koszulkami Programu Trener Senioralny ( z Mikołajem – Reniferem – Rudolfem czerwononosym)) i czekoladami a zwycięzcy pucharami, medalami , dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Dyrektora Programu – Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. Zawody nagrała dla nas TV SPORTGAME.
Zgodnie z zapowiedzią wręczono również nagród i dyplomy w Rocznej 2022 klasyfikacji Senioralne Środy z Bulami bez Bólu (37 Turniejów) :
1. KRYSTYNA2 74+42+55+24+13=208
2. IRENA2 70+55+47+12+7=191
3. IRENA1 61+49+58+6+6=180
4. EWA1 54+28+58+21+6=167
5. ANTONI 48+59+22+18+15=162
6. STAŚ 44+40+54+9+4=151

W 2022 r. w programie Trener Senioralny w okresie od marca do grudnia w zajęciach stacjonarnych, festynach, piknikach i turniejach oraz w jednym wyjeździe uczestniczyło ponad 1500 seniorów. I to na razie wszystko w 2022 roku – wszystkim seniorom życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku a przede wszystkim zdrowia i uśmiechu na co dzień. ZAPRASZAMY w przyszłym 2023 roku – DO ZOBACZENIA.
Aaaaaa …….. jeszcze w piątek (23.12) o godzinie 19 kibicujemy siatkarkom VOLLEY Wrocław w meczu TAURON LIGI z CALISIĄ Kalisz - chętni zgłaszać się do trenera Janusza. DO ZOBACZENIA.
Tutaj galeria zdjęć z turnieju.