Blue Flower

Nabór do programu Trener Osiedlowy

JESTEŚ MŁODY, ENERGICZNY, MASZ POMYSŁ ?  ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY JAKO TRENER OSIEDLOWY

OFERTA PRACY

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od 25.03.2023 do 31.12.2023 jako trenerzy osiedlowi na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia , główne cele i założenia Programu wymienione są poniżej.

Szukamy 35 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

Kandydat powinien być :                                  

 • osobą pełnoletnią
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych   dla dzieci i młodzieży
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami  pedagogicznymi i mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowymi atutami

Ofertę swoją kierujemy zwłaszcza do studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne.

Do dnia 05.03.2023 roku osoby zainteresowane pracą jako trener osiedlowy prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne)
 • pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska, na którym realizowany byłby Program.

Dokumenty można dostarczyć:

-osobiście, pocztą, lub e-mailem  b.zawisza1950@gmial.com ,p.widawski1980@gmail.com   

Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2023 przed Komisją Programu TRENER OSIEDLOWY, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 500 733 600, 602 304 950 lub e-mail.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor Programu Trener Osiedlowy Bogusław Zawisza.

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że jest realizatorem programu Gminy Wrocław na „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży  na terenie Wrocławia w 2023”

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych  i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :

WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE  ( fistball, przeciąganie liny ,bule) 

- WROCŁAWSKIEGO PÓŁMARATONU I MARATONU

- ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM 

 Organizatorzy założyli, że od 29 marca do 22 grudnia 2023 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 35 trenerów osiedlowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo (zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

 Głównymi zadaniami  trenera osiedlowego  są :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych        trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów, rajdów rowerowych 
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań prawdziwego kibica
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. współorganizowanie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE W RAMACH OLIMPIAD  PODWÓRKOWYCH , ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM

W dniu 31.12.2022r. (Sylwester) przy „petankowej” pogodzie w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbył się SYLWESTROWY TURNIEJ „Senioralne środy z bulami bez bólu”(SŚzBbB) 2022 roku, był to turniej drużyn trzyosobowych rozegrany systemem każdy z każdym w dwóch grupach i mecze o miejsca. Uczestniczyło 25 zawodników (17 seniorek i 8 seniorów) i sporej grupy kibiców  - spacerowiczów korzystających z pięknej sylwestrowej pogody a przede wszystkim Dyrektora Programu, który osobiście złożył seniorom życzenia szampańskiej zabawy sylwestrowej i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku (wysłuchując również życzeń dla Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego i jak i propozycji do działalności PROGRAMU w 2023 roku – na zdjęciu).

Po prawie 2-godzinnej rywalizacji zwyciężyła drużyna ANTONIEGO (w składzie ANTONI, JOLA i TADEUSZ), która w finałowym meczu pokonała drużynę Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego (w składzie Alicja, Ela2 i Ola). Trzecie miejsce zajęła drużyna DANUSI z MIRKĄ i GRZEGORZEM po zwycięstwie  z drużyną z Przedmieścia. Mecze były zacięte ale wszystko obyło się bez bólu i naprawdę w przyjemnej sylwestrowo-noworocznej atmosferze.

WYNIKI TURNIEJU

 1. ANTONI, JOLA i TADEUSZ – po 10 pkt.;
 2. ALICJA, ELA2 i OLA po 8 pkt.;
 3. DANUSIA, MIRKA i GRZEGORZ po 7 pkt.;
 4. EWA1,IRENA1 i STAŚ po 6 pkt.;
 5. GRAŻYNKA, BASIA i JUREK po 5 pkt.;
 6. KRYSIA1,GOSIA1 i MAGDA po 4pkt.;
 7. WANDA, TERESA2 i ZYGMUNT po 3pkt.;
 8. HELENA, CZESŁAW i NINA po 2 pkt.

W związku z dalszymi „petankowymi” prognozami pogody ZAPRASZAMY na rewanżowy pierwszy w 2023 ROKU NOWOROCZNY TURNIEJ SŚzBbB, który odbędzie się w poniedziałek 02.01. 2023 r. o godz. 11 w Parku Południowym (przy pomniku F. Chopina). Zwycięzcy w łącznej klasyfikacji obu turniejów zostaną uhonorowani słodyczami. ZAPRASZAMY.