Blue Flower


W ciągu czterech lat w ramach programu „Senioralne środy z bulami bez bólu” wzięło udział już 2500 osób. Ta popularna wśród seniorów forma spędzania wolnego czasu rozpoczęła się w Parku Południowym, już po raz piąty. Trener Janusz zawsze zaprasza wszystkich we wtorki, środy i czwartki na wspólne miłe spędzenie czasu.