Blue Flower

Nabór do programu Trener Osiedlowy

JESTEŚ MŁODY, ENERGICZNY, MASZ POMYSŁ ?  ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY JAKO TRENER OSIEDLOWY

OFERTA PRACY

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od 25.03.2023 do 31.12.2023 jako trenerzy osiedlowi na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia , główne cele i założenia Programu wymienione są poniżej.

Szukamy 35 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

Kandydat powinien być :                                  

 • osobą pełnoletnią
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych   dla dzieci i młodzieży
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami  pedagogicznymi i mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowymi atutami

Ofertę swoją kierujemy zwłaszcza do studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne.

Do dnia 05.03.2023 roku osoby zainteresowane pracą jako trener osiedlowy prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne)
 • pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska, na którym realizowany byłby Program.

Dokumenty można dostarczyć:

-osobiście, pocztą, lub e-mailem  b.zawisza1950@gmial.com ,p.widawski1980@gmail.com   

Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2023 przed Komisją Programu TRENER OSIEDLOWY, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 500 733 600, 602 304 950 lub e-mail.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor Programu Trener Osiedlowy Bogusław Zawisza.

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że jest realizatorem programu Gminy Wrocław na „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży  na terenie Wrocławia w 2023”

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych  i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :

WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE  ( fistball, przeciąganie liny ,bule) 

- WROCŁAWSKIEGO PÓŁMARATONU I MARATONU

- ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM 

 Organizatorzy założyli, że od 29 marca do 22 grudnia 2023 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 35 trenerów osiedlowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo (zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

 Głównymi zadaniami  trenera osiedlowego  są :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych        trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów, rajdów rowerowych 
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań prawdziwego kibica
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. współorganizowanie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE W RAMACH OLIMPIAD  PODWÓRKOWYCH , ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM

W dniu 24.08. 2022r. (środa) w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbył się Piąty Letni – Wakacyjny TURNIEJ „Senioralne środy z bulami bez bólu”(SŚzBbB) był to turniej drużyn dwuosobowych (dublety) rozegrany systemem każdy z każdym. Uczestniczyło 15 zawodników (9 seniorek i 6 seniorów).
Po prawie 2-godzinnej rywalizacji zwyciężyła BARBARA1 z BOGUSIEM przed MIRKĄ i MARTĄ oraz IRENĄ1 i ANTONIM. Przy bulowej pogodzie wszystko obyło się bez bólu. W trakcie turnieju odwiedził uczestników Dyrektor Programu, który ufundował słodkie nagrody i wejściówki do ZOO oraz zapoznał seniorów z planami wycieczki senioralnej do Głuchołaz.

WYNIKI V Letniego TURNIEJU
1. BARBARA1, BOGUŚ po 10pkt. do SŚzBbB;
2. MARTA, MIRKA po 8pkt. do SŚzBbB;
3. IRENA1, ANTONI po 6pkt. do SŚzBbB;
4. GRAŻYNA1, ZYGMUNT po 4pkt. do SŚzBbB;
5. IRENA2, STAŚ po 3pkt. do SŚzBbB;
6. IWONA, TADEUSZ po 2pkt. do SŚzBbB;
7. BARBARA2, JERZY po1 pkt.

Po pięciu turniejach na czele klasyfikacji Wakacyjnych SŚzBbB zmiana lidera (ze względu na wakacyjną absencję ANTONIEGO) na czoło wysunęły się IRENA1, IRENA2 i KRYSTYNA2.

KLASYFIKACJA SŚzBbB po pięciu TURNIEJACH
1. IRENA1 40
2. IRENA2 35
3. ANTONI 34
4. MARTA 32
5. KRYSTYNA2 30
6. BOGUŚ 27
7. MIRKA 26
8. EWA1 25
9. STAŚ 22
10. TADEUSZ 18
11. GRAŻYNKA1 16
12. ANIA 16
13. ROMEK 16
14. DANUSIA 13
15. LEON 12
16. BARBARA1 10
17. TERESA3 8
18. JOLA 7
19. ZYGMUNT 6
20. OLA 5
21. KASIA 4
22. EWA3 4
23. IWONA 3
24. JANUSZ 3
25. ELA 2
26. BEATA 2
27. JANEK 2
28. BARBARA2 1
29. JERZY 1

Zapraszam na zajęcia w Parku Południowym i następny TURNIEJ cyklu SŚzBbB w środę 31.08 o godz. 10 w Parku Południowym (przy pomniku F. Chopina).