Blue Flower

Nabór do programu Trener Osiedlowy

JESTEŚ MŁODY, ENERGICZNY, MASZ POMYSŁ ?  ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY JAKO TRENER OSIEDLOWY

OFERTA PRACY

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od 25.03.2023 do 31.12.2023 jako trenerzy osiedlowi na wytypowanych boiskach i terenach zielonych Wrocławia , główne cele i założenia Programu wymienione są poniżej.

Szukamy 35 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

Kandydat powinien być :                                  

 • osobą pełnoletnią
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych   dla dzieci i młodzieży
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • wykształcenie co najmniej średnie z uprawnieniami  pedagogicznymi i mile widziane uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu będą dodatkowymi atutami

Ofertę swoją kierujemy zwłaszcza do studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne.

Do dnia 05.03.2023 roku osoby zainteresowane pracą jako trener osiedlowy prosimy o dostarczenie następujących dokumentów :

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • odpisów dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu (uprawnienia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie i inne)
 • pisemną formę wizji pracy na stanowisku trenera osiedlowego, w tym propozycję lokalizacji boiska, na którym realizowany byłby Program.

Dokumenty można dostarczyć:

-osobiście, pocztą, lub e-mailem  b.zawisza1950@gmial.com ,p.widawski1980@gmail.com   

Zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie w pierwszej połowie marca 2023 przed Komisją Programu TRENER OSIEDLOWY, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie 500 733 600, 602 304 950 lub e-mail.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji jest Dyrektor Programu Trener Osiedlowy Bogusław Zawisza.

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że jest realizatorem programu Gminy Wrocław na „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych z Trenerem Osiedlowym dla dzieci i młodzieży  na terenie Wrocławia w 2023”

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych  i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :

WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE  ( fistball, przeciąganie liny ,bule) 

- WROCŁAWSKIEGO PÓŁMARATONU I MARATONU

- ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM 

 Organizatorzy założyli, że od 29 marca do 22 grudnia 2023 roku na wytypowanych 47 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 35 trenerów osiedlowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo (zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

 Głównymi zadaniami  trenera osiedlowego  są :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych        trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów, rajdów rowerowych 
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań prawdziwego kibica
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
 9. współorganizowanie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH RÓŻNORODNE DYSCYPLINY SPORTOWE W RAMACH OLIMPIAD  PODWÓRKOWYCH , ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM

W dniu 30.11. 2022r. (środa) Wrocławski Szkolny Związek Sportowy w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” zorganizował po raz pierwszy SENIORALNY TURNIEJ „MASTERS PETANQUE 2022” i CZEKOLADOWY TURNIEJ POCIESZENIA (SŚzBbB – Senioralne Środy z Bulami bez Bólu). Był to turniej singlowy 8 najlepszych seniorów w klasyfikacji całorocznej (za nieobecnego ósmego BOGUSIA wystąpiła dziewiąta TERESA2), rozegrany systemem każdy z każdym w  dwóch grupach i mecze o miejsca. Pozostała 11 zagrała turniej pocieszenia - 4 drużyny każdy z każdym i mecze finałowe; łącznie 19 zawodników (14 seniorek  i 5 seniorów) z całego Wrocławia i okolic. Przy mroźnej  listopadowej (andrzejkowej) pogodzie po prawie 3 godzinnej rywalizacji – wyniki Turniejów wyglądały następująco:

WYNIKI MASTERS 2022 (SŚzBbB)

 1. KRYSTYNA2     24 pkt do SŚzBbB;
 2. EWA1             21 pkt do SŚzBbB;
 3. ANTONI          18 pkt do SŚzBbB; 
 4. TERESA2         15 pkt do SŚzBbB;
 5. IRENA2           12 pkt do SŚzBbB
 6. STAŚ                9 pkt do SŚzBbB;
 7. IRENA1             6 pkt do SŚzBbB;
 8. MIRKA              3 pkt do SŚzBbB.

CZEKOLADOWY TURNIEJ POCIESZENIA

1 KRYSIA3, RENATA, JANUSZ    po 5 pkt do SŚzBbB;
2 DANUSIA, MARTA, WŁADEK  po 3 pkt do SŚzBbB;
3 ZYGMUNT, WANDA                 po 2 pkt do SŚzBbB;
4 JERZY, ELA, JOLA                  po 1pkt do SŚzBbB.

Rywalizacja była zacięta ale wszystko jak zwykle obyło się bez bólu, wszyscy uczestnicy Turnieju Masters uhonorowani zostali nagrodami ufundowanymi przez Wrocławskie Centrum Seniora (WCRS). Najlepsze drużyny Turnieju Pocieszenia zostały nagrodzone….. czekoladami ufundowanymi przez WSZS, które solidarnie zostały skonsumowane przez wszystkich uczestników turniejów.

KLASYFIKACJA CAŁOROCZNA SŚzBbB 2022 ROKU (35 Turniejów)  po MASTERS wygląda następująco:

 1. KRYSTYNA2 74+42+55+24=195
 2. IRENA2 70+55+47+12=184
 3. IRENA1 61+49+58+6=174
 4. EWA1 54+28+58+21=161
 5. STAŚ 44+40+54+9=147
 6. ANTONI 48+59+22+18=147
 7. MIRKA 66+51+21+3=141
 8. TERESA2 61+14+31+15=121
 9. BOGUŚ1 26+53+29=108
 10. GRAŻYNA1 26+36+30=92
 11. MARTA 38+48+1+3=90
 12. TADEUSZ 30+32+24=86
 13. JERZY 73+8+1=82
 14. WŁADEK 54+20+3=77
 15. DANUSIA 34+35+4+3=76
 16. ELA 34+16+24+1=75
 17. KRYSIA3 49+4+5=58
 18. ZYGMUNT 23+32+1+2=58
 19. RENATA 26+20+5=51
 20. ALICJA 12+18+18=48
 21. 30+17=47

……..i jeszcze 52 zawodników z mniejszą ilością punktów.

 Zapraszamy na  TURNIEJ BARBÓRKOWY SŚzBbB, który odbędzie się na Obiektach ŚLĘZY Wrocław (Psie Pole) pod dachem na bulodromach trawiastych w SOBOTĘ  03.12.2022 godz.10.00.