Blue Flower

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy w ramach programu Wrocławski Trener Senioralny 5-miesięczne pilotażowe działania w ramach integracji wrocławskich środowisk senioralnego z środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.
Zachęcam do przeczytania i obejrzenia fotografii z tych szczytnych i przynoszących chlubę Naszemu Miastu działań.
INTEGRACJA WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA SENIORALNEGO ze ŚRODOWISKIEM OLIMPIAD SPECJALNYCH i ŚRODOWISKIEM PARAOLIMPIJSKIM na bazie dyscyplin PETANKOPODOBNYCH (bulopodobnych)

Zbliża się koniec roku, czas podsumowań, rozliczeń i wniosków.
Od prawie 5 miesięcy, przy wsparciu Pana Dyrektora Biura Wrocław bez Barier Urzędu Miasta Wrocławia, ale przede wszystkim osobistym zaangażowaniu Pana Prezydenta Wrocławia – za zgodą kierownictwa programu Wrocławski Trener Senioralny wraz moimi Seniorami z „Senioralnych Spotkań z bulami bez bólu" (SSzbbb), działaliśmy na rzecz tego pilotażowego, nowatorskiego na skalę Polski (a może i świata), szczytnego dla nas wszystkich celu.
Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować moim Seniorom z Senioralnych Spotkań z bulami bez bólu, którzy byli „motorem tego pilotażu” – to oni poświęcali swój wolny czas, aby wszystkie (a było ich kilkanaście - bliżej 20, łącznie brało udział około 300 uczestników) imprezy sprawiały nam radość i powodowały uśmiech na twarzach naszych i naszych współpartnerów zabaw z kulami.
Bardzo dziękuję Instytucjom, które z nami współpracowały przy naszych pilotażowych działaniach:

- ŚRODOWISKOWEMU DOMOWI SAMOPOMOCY „OSTOJA”
ul. Stawowa 1A (Pani Kierownik, Pani Małgosi, wychowawczyniom Oli i Brygidzie) ale przede wszystkim podopiecznym, dla których to robiliśmy : MARYSI, RÓŻYCZCE, GOSI, MAĆKOWI, JACKOWI, MICHAŁOWI, PAWŁOWI, WIEŚKOWI, KAMILOWI , a nawet praktykantom z Hiszpanii i wszystkim innym, którzy brali udział w zajęciach integracyjnych.

- WOJEWÓDZKIEMU ZRZESZENIU SPORTOWEMU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” Wrocław,
z Panem Prezesem i Trenerem BOCCIA – Mirkiem i ich paraolimpijczykami na czele (z KAROLEM , GRZESIEM, KRZYŚKIEM i NICHOLASEM…….) z podziękowaniem za zaangażowanie w organizację a przede wszystkim za udostępnienie swojego Obiektu Rakietowa 33 na treningi i finałową – przedświąteczną IMPREZĘ.

DYREKTOROWI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO nr 11 - SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 104

a szczególności Trenerce Olimpiad Specjalnych Nauczycielce WF – Wychowawczyni (Małgosi) i jej dzieciakom, które wprowadzały tyle radości do naszej wspólnej gry i zabawy z kulami w Parku Południowym.

Podsumowaniem naszej 5-miesięcznej działalności był fantastycznie zorganizowany, przy pomocy naszych przyjaciół z wrocławskiego STARTU, „ I Świąteczny Turniej Integracyjny w dyscyplinach bulopodobnych”. Wszyscy bawili się świetnie, przybyli na Turniej Rodzice ,Opiekunowie (fachowcy zajmujący się problematyką niepełnosprawności w społeczeństwie) zgodnie, bardzo wysoko ocenili walory wychowawcze tak organizowanych imprez.
W załączeniu przesyłam kilkanaście zdjęć, które tylko w niewielkim stopniu pokazują, ile wysiłku, ale i ile radości sprawiła wszystkim nasza nowatorska sukcesywna (5-miesięczna) praca.
Z nadzieją, że nasza pilotażowa praca nie zostanie zmarnowana, wkraczamy w Nowy 2024 Rok z doświadczeniem i chęcią dalszego działania, w tym bardzo szczytnym celu, pod opieką właściwej i przeznaczonej do tego typu działania Instytucji.

BARDZO WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY I ŻYCZĘ TRADYCYJNIE WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2024 ROKU.
Ze sportowym pozdrowieniem;
Janusz Piszczek – Wrocławski Trener Senioralny