Blue Flower

W dniu 29.09.2022r. (czwartek) w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” 4 seniorów (IRENA, KRYSTYNA, KRYSIA i STAŚ) z Grupy SŚzBbB (Senioralne Środy z Bulami bez Bólu) pod wodzą swojego trenera senioralnego zorganizowała TURNIEJ w BULE w ramach PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2022 na obiekcie Ślęzy - Psie Pole (Bulodromy). W turnieju uczestniczyło 20 trzyosobowych drużyn (tripletów) łącznie 60 zawodników (z wrocławskich szkół). Po ponad dwugodzinnej rywalizacji na sześciu bulodromach (systemem pucharowym) w turnieju zwyciężyli CELINA, KONRAD, TOMEK ze Społecznej SP z Oddziałami Integracyjnymi Amigo.

W dniu 28.09. 2022r. (środa) w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbył się PIERWSZY JESIENNY TURNIEJ „Senioralne środy z bulami bez bólu”(SŚzBbB) był to turniej drużyn dwuosobowych (dublety) a rozegrany systemem każdy z każdym. Uczestniczyło 8 zespołów (11 seniorek i 6 seniorów). Po 2-godzinnej rywalizacji zwyciężyła drużyna NINA, TERESA2, która wyprzedziła drużynę STASIA i ZYGMUNTA i drużynę IRENY2 i KRYSTYNY2. Przy rzęsistym deszczu udało nam się zakończyć TURNIEJ i wszystko obyło się bez bólu.

WYNIKI  I Jesiennego TURNIEJU

Podczas festiwalu Rady Osiedla Psie Pole - Zawidawie, w sobotę 24 września Wrocławski Szkolny Związek Sportowy razem z Trenerami Osiedlowymi i Trenerami Senioralnymi zorganizował wiele atrakcji sportowych dla dzieci i młodzieży oraz turniej w bule dla seniorów.

W dniu 24.09.2022r. (sobota) na Osiedlu im. B. Krzywoustego przy sporym zainteresowaniu mieszkańców Psiego Pola, w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbył się OTWARTY TURNIEJ drużyn trzyosobowych rozegrany systemem każdy z każdym z nauką gry PETANQUE i BOCCE , który trwał ponad 2 godziny.
W turnieju zwyciężyła drużyna międzynarodowa – MARIUPOL, w której grała ukraińska para małżeńska, którą wzmocnił Stanisław z GAJu przed drużyną TRENERÓW Senioralnych i drużyną INFLANCKA.
Wyniki TURNIEJU przedstawiały się następująco:

W dniu 22.09.2022r. (czwartek) przy sporym zainteresowaniu seniorów w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbyły się zajęcia, których wilczą częścią był Turniej Towarzyski Bule (TRIPLETY) drużyn trzyosobowych rozegrany systemem każdy z każdym, który trwał 2 godziny. W zajęciach uczestniczyło łącznie ponad 20 seniorek i seniorów. W Turnieju ponownie zwyciężyła drużyna DANUSI – co za seria (Danusią z Mirką wymieniły Zygmunta na Stasia i znowu zwycięstwo), przed drużyną ZYGMUNTA i drużyną GOSI. Wyniki TURNIEJU przedstawiały się następująco:   

WYNIKI  TURNIEJU

W dniu 21.09. 2022r. (środa) w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbył się DZIEWIĄTY Finałowy Letni TURNIEJ „Senioralne środy z bulami bez bólu”(SŚzBbB), był to turniej drużyn trzyosobowych (tripety)  a rozegrany systemem każdy z każdym . Pomimo porannych deszczy i kiepskiej pogody uczestniczyło 15 zawodników (8 seniorek i 7 seniorów) . Po 2-godzinnej rywalizacji zwyciężyła drużyna DANUSI, która wyprzedziła drużynę IRENY2  i drużynę STASIA. Przy rozjaśniającym się niebie wszystko obyło się bez bólu.

WYNIKI  IX Letniego TURNIEJU

W dniu 15.09.2022r. (czwartek) w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” 11 seniorów z grupy SŚzBbB (Senioralne Środy z Bulami bez Bólu) pod wodzą swojego trenera senioralnego uczestniczyła w TURNIEJU zorganizowanym  w ramach DNI SENIORA WROCŁAW 2022 w BULE (Petanque) na Psim Polu (Bulodromy - Osiedle B.Krzywoustego). Prawie czterogodzinny turniej tripletów zorganizowało Wrocławskie Centrum Seniora  (z WCRS) a konkretnie działająca tam GRUPA REKREACYJNO – SPORTOWA (pod kierunkiem Danusi i Jacka).

Przedstawiciele NASZEJ GRUPY zajęli następujące miejsca w TUNIEJU:

W dniu 14.09. 2022r. (środa) w ramach programu „Wrocławski Trener Senioralny” odbył się ÓSMY Letni TURNIEJ „Senioralne środy z bulami bez bólu”(SŚzBbB) - był to turniej drużyn trzyosobowych (tripety) a rozegrany został systemem każdy z każdym i mecze finałowe. Uczestniczyło 22 zawodników (14 seniorek i 8 seniorów).

Po ponad 2-godzinnej rywalizacji zwyciężyła drużyna ANTONIEGO, która wyprzedziła drużynę BASI i drużynę DANUSI. Przy przyjaznej bularzom pogodzie wszystko obyło się bez bólu. Zwycięzcy zostali nagrodzeni czekoladami, którymi z ochotą podzielili się z wszystkimi uczestnikami turnieju.